2017 | by PROHEALTH Consortium | Print Article

Środki bioasekuracji mają ogromne znaczne w zapobieganiu lub ograniczeniu ryzyka zakażenia zwierząt przez patogeny. Bioasekuracja jest pojęciem używanym do opisywania zasad zarządzania mających na celu zapobieganie wprowadzeniu patogenów do gospodarstwa (bioasekuracja zewnętrzna) lub przenoszeniu patogenów w obrębie gospodarstwa (bioasekuracja wewnętrzna). Uważa się, że poprawa poziomu bioasekuracji powoduję ograniczenie wprowadzania i szerzenia się chorób, a to skutkuje zmniejszeniem zachorowalności i śmiertelności zwierząt w stadzie. Wszystko to sprawia to że bioasekuracja jest niezbędnym elementem w programach zwalczania chorób, a także w codziennym za- rządzaniu stadem.

W kontekście projektu PROHEALTH badano jaki wpływ mają choroby produkcyjne na chów trzody chlewnejidrobiuwEuropie.Prowadzone są konkretne badania dotyczące powiązań pomiędzy zdrowiem zwierząt a produkcyjnością, bioasekuracją, właściwym utrzymaniem zwierząt oraz zarządzaniem. Poziom bioasekuracji oceniano w 8 różnych krajach europejskich (Tab. 1) w sumie w 409 gospodarstwach.

1

Narzędzia do oceny poziomu bioasekuracji

Ocenę poziomu bioasekuracji i zarządzania przeprowadzono za pomocą programu internetowego, który został opracowany przez Uniwersytet w Gandawie. Sam program został już przedstawiony we wcześniejszej wersji biuletynu, a na końcu tego artykułu jest udostępniony link do odpowiedniej strony internetowej. Program składa się z trzech oddzielnych kwestionariuszy: dla brojlerów, kur niosek oraz świń.
Każdy kwestionariusz obejmuję kilka kategorii (tabela 2), a każda kategoria zawiera zestaw pytań wielokrotnego wyboru. Poszczególne odpowiedzi były oceniane (od 0 do 100) w zależności od wpływu danego czynnika na ogólny obraz sytuacji w oparciu o dostępne informacje z literatury naukowej i opinii ekspertów.

Wyniki oceny poziomu bioasekuracji na fermach świń

Ogólne wyniki zewnętrznej bioasekuracji były wyższe niż wyniki wewnętrznej bioasekuracji. Średnie wyniki oceny poziomu bioasekuracji na próbie 409 ferm świń w poszczególnych krajach (Tab. 2) wynosiły odpowiednio 72,6 (s. 10,4) i 58,0 (s. 15,7). Najwyższy wynik zewnętrznej bioasekuracji odnotowano na duńskiej próbie gospodarstw (wykres 1) (87,5, s. 3.4) a najniższy w Belgii i Polsce. Fermy badane w tych dwóch państwach osiągnęły niższe wyniki (odpowiednio 9,2 i 5,0). Poziom wewnętrznej bioasekuracji był natomiast najwyższy w Polsce (80,4, s. 7,9) a najniższy w fermach ńskich (46.6, s. 11.9).

Najwyższy wynik zewnętrznej bioasekuracji w ogólnej próbie dotyczył „zakupu zwierząt i nasienia” (87,3, s. 11,7), natomiast najwyżej ocenioną kategorią bioasekuracji wewnętrznej w rankingu było „zwalczanie chorób” (74.1, s. 20.5). Z kolei kategorią, która uzyskała najniższe oceny bioasekuracji wewnętrznej było „zapobieganie szerzenia się chorób pomiędzy grupami zwierząt oraz użycie sprzętów na fermie” (48.8, s. 20.6).

2

2.1

Wnioski

Zarówno dla ferm loch jak i tuczników, najwyższa średnia ocena z zakresu zewnętrznej bioasekuracji dotyczyła „zakupu zwierząt i nasienia” (87). W tej kategorii:

• 97% ferm loch kupuje nasienie

» 89% z tych gospodarstw kupuje nasienie ze stacji unasienniania o wyższym statusie zdrowotnym.

• 67% gospodarstw kupuje loszki remontowe.
» 90% zawsze kupuje od tego samego dostawcy.

» 79% stosuje kwarantannę.
» 61% trzyma świnie > 40 dni w kwarantannie.

Najniższa średnia ocen zewnętrznej bioasekuracji dotyczyła „dostaw paszy, wody i wyposażenia” (58) W tej kategorii:

• Tylko 16% gospodarstw posiada specjalną drogę, którą dostawy trafiają do gospodarstwa.

• Tylko 24% gospodarstw prowadzi dodatkowe procedury dotyczące za- opatrzenia w sprzęt, takie jak czyszczenie, dezynfekcja lub kwarantanna.

Najwyższy wynik z zakresu bioasekuracji wewnętrznej dotyczył „zwalczania chorób” (71). W tej kategorii:

• 98% gospodarstw posiada protokoły szczepień i leczenia.

• 92% gospodarstw regularnie ocenia stan zdrowia gospodarstwa (np. Poprzez badanie próbek krwi lub kontrolę wyników z rzeźni).

Najniższa średnia ocen wewnętrznej bioasekuracji dotyczyła „środków zapobiegania szerzenia się chorób pomiędzy grupami zwierząt oraz użycia sprzętów na fermie” (49). W tej kategorii:

• Jedynie w 24% ferm zmienia się ubranie i obuwie przechodząc po- między różnymi grupami wiekowymi zwierząt.

• Jedynie w 11% ferm myje się ręce przemieszczając się pomiędzy różnymi grupami wiekowymi zwierząt.

Biorąc pod uwagę różnice w wynikach uzyskanych w poszczególnych fermach, w wielu z nich nadal istnieje wiele możliwości poprawy bezpieczeństwa biologicznego. Przeprowadzone badanie wraz z internetowym kwestionariuszem może służyć do oceny stosowanych środków bioasekuracji a następnie wprowadzenia odpowiednich planów naprawczych.
To internetowe narzędzie dla ferm świń jest dostępne online: https:// www.survey.ugent.be/lime/index. php/999926/lang-en 

3

Comments


No comments yet