2016 | by PROHEALTH consortium | Print Article

Tärkeä tekijä tautien hallinassa

Hyvä jalkapohjien terveys on intensiivisessä siipikarjatuotannossa tärkeää eläimen hyvinvoinnin ja korkean tuotoksen takaamiseksi. Usein jalkapohjien terveys heikentyy tuotantokierron aikana. Tiedetään, että intensiivisessä tuotannossa pehkun huono laatu ja eläinten korkea elopaino ovat riskitekijöitä hyvän jalkaterveyden ylläpitämiselle. Vanhempaispolven broilereilla jalkapohjien haavat voivat lisätä kuolleisuutta septikemisten infektioiden vuoksi, mukaan lukien sydämen läppätulehdukset (edokardiitti) ja niveltulehdukset (artriitti), sekä heikentää munantuotantoa kivun ja epämukavuuden vuoksi. Näistä infektioista useimmiten eristetyt bakteerit ovat stafylokokki ja enterokokki, jotka molemmat kuuluvat ihon ja suoliston normaaliin bakteerikantaan. Aiheuttaakseen sairauden, nämä bakteerit tarvitsevat reitin, jonka kautta ne pääsevät isäntäeläimen verenkiertoon. Tämä johtaa teoriaan, että jalkojen vammat voivat toimia näiden bakteeri-infektioiden leviämisreittinä.

PROHEALTH on tutkinut jalkapohjien terveyden merkitystä stafylokokin ja enterokokin aiheuttamien tautien kehittymisessä vanhempaispolven broilereilla. Seurasimme neljää vanhempaisparvea koko tuotantokierron ajan (20-60 viikkoa) tehden jalkapohja-arvioita, bakteriologisia tutkimuksia ja kuoleman jälkeisiä avauksia. Myös parvien jalkaterveyttä tuotantokierron lopussa oli tarkasteltiin (kuva 1). Parvissa ei havaittu odottamattomia tautipurkauksia ja muutoinkin tuotos ja kuolleisuus olivat normaalilla tasolla. Kaikissa parvissa pehku oli tuotantokauden lopussa on laadultaan kuivaa ja väljää, eikä sen laatu ollut heikentynyt merkittävästi. Parvissa ei seurattu lintujen painoa.

Newsletter April 2016

Yhteensä 60 %:lla kaikista tutkituista linnuista oli vaurioita jalkapohjissa. Muutokset gggggvaihtelivat lievästä ihon paksuuntumisesta (hyperkeratoosi) kuoliota sisältäviin haavaumiin (nekroosi) ja/tai jalkapohjien tulehduksiin (anturapaise). Kun jalkapohjan kuntoa verrattiin ikään, huomattiin sellaisten kuolleiden lintujen, joilla oli haavaumia jalkapohjissa, määrän kasvaneen dramaattisesti 40 viikon iän jälkeen, alkaen alle 40 prosentista nuorilla linnuilla (20-29 viikkoa) ja nousten melkein 80 prosenttiin yli 50 viikkoa vanhoilla linnuilla. Tämä vahvistaa sen, että jalkapohjien terveys vanhempaisparvissa heikkenee merkittävästi lintujen vanhentuessa. Juuri ennen kuin parvet lähetettiin teuraaksi, kahdella kolmasosalla kanoista oli vioittumia jalkapohjissa, ja kolmasosalla tutkituista kanoista oli haavaumia. 

Kaiken kaikkiaan se, havaittiinko jalkapohjavauriot kuolleilla vai elävillä linnuilla juuri ennen teurastusta, vaihteli paljon näiden neljän parven väillä. Samoin stafylokokki- ja enterokokki-infektioiden aiheuttamat kuolemat lisääntyivät koko tuotantokauden ajan, ollen korkeimmillaan 40-49 viikon iässä, jolloin lähes 20 % kuolemista johtui näistä infektioista. Yleisimmät infektion oireet olivat niveltulehdus (artriitti), verenmyrkytys, sydäntulehdukset (endokardiitti) ja anturapaise.

Yhdistääksemme jalkapohjavauriot suoraan stafylokokki- ja enterokokki-bakteereista aiheutuneisiin löydöksiin, teimme sarjan tulehduskokeita, jossa tutkittiin jalkapohjia bakteerien tienä päätyä verenkiertoon (kuva 2). Bakteerien injektoiminen jalkapohjien ihon verinahkakerrokseen aiheutti samanlaisia vioittumia, joita havaittiin kenttäkokeessa. 

Suurimmalla osalla linnuista, jotka saivat ison annoksen stafylokokki-bakteeria, ilmeni vioittumia kaukana injektiopaikasta (esim. nivelissä, maksassa, pernassa ja sydämessä), kun taas pienemmät injektiomäärät aiheuttivat lievempiä vioittumia harvemmille linnuille. 

Enterokokki-infektioiden ilmeneminen oli yleisesti ottaen verrannollinen stafylokokki-infektioihin, joskin linnussa näkyi harvemmin koko elimistöön vaikuttavia vaurioita. Kaikilla linnuilla, jotka saivat stafylokokki- tai enterokokki-injektion, oli huomattavaa tulehdusta jalan injektiokohdassa, ja joillakin selvää paisemuodostumaa ihon verinahkakerroksessa. 

Lisäksi Eschericia colia, joka on yleisin kuoleman aiheuttava bakteeri intensiivisessä siipikarjatuotannosssa, tutkittiin samalla tavalla. Kun E. coli injektoitiin jalkapohjien ihoon, vioittumia havaittiin joko vähän tai ei lainkaan, mikä viittaa siihen, että E. coli tarttuu pääasiassa munanjohtimien ja hengitysteiden kautta. Siten jalkapohjien eheyden ja yleistyneiden Gram-positiivisten bakteerien aiheuttamien infektioiden välillä havaittiin yhteys, ja viitteitä myös siitä, että bakteerikannan ja annosmäärän vaihtelu vaikuttavat tartunnan seurauksiin. Jalkavaurioiden luonnetta tutkitaan edelleen, jotta voidaan kehittää pisteytysjärjestelmä, jota voidaan käyttää elävillä linnuilla tuotannon aikana.

Newsletter April 2016

Comments


No comments yet