2017 | by PROHEALTH Consortium | Print Article

Obecnie widzimy zmianę paradygmatu celu produkcji białka zwierzęcego, warunki w jakich są utrzymywane zwierzęta oraz wpływ chowu na środowisko, stały się dla opinii publicznej równie ważne jak jakość produktów. Debata na temat oporności mikroorganizmów na antybiotyki stała się tematem podnoszonym przez polityków niemal na całym świecie. Ta zmiana paradygmatu znajduje swoje odzwierciedlenie w stale rosnących wymaganiach względem hodowców dotyczących dokumentowania i zgłaszania użycia leków. Przedstawiciele niektórych rządów krajów europejskich ograniczyło stosowanie środków używanych w celu zapobiegania wstępowania zakażeń, a także rozpoczęto wdrażanie systemów monitorowania, zarówno stosowania leków, jak i przemieszczania zwierząt w celu ustalenie punktów odniesienia dla użycia leków. Ponadto wzmaga się debata polityczna dotycząca dobrostanu zwierząt i wnioskuje się do decydentów, aby nałożyć obowiązek dokumentowania dobrostanu/ wskaźników zdrowia zwierząt przez hodowców jako podstawę otrzymania stosownej licencji zezwalającej na produkcje zwierząt. Te zwiększone wymogi w zakresie przejrzystości chowu zwierząt stanowią dodatkowe obciążenie dla rolników i z pewnością przyspieszą proces digitalizacji w chowie zwierząt gospodarskich.

1

Wszytko to stanowi podstawę projektu PROHEALTH, który systematycznie się rozwija, promując najnowsza wiedzę na temat chorób produkcyjnych świń i drobiu. We wcześniejszych edycjach tego biuletynu informowaliśmy o nowych cyfrowych narzędziach do zautomatyzowanego zbierania parametrów środowiskowych w chlewni i łączących ich z dokumentacją dotyczącej zdrowia. Pierwsze wyniki uzyskane za pomocą tych narzędzi można znaleźć w dzisiejszym wydaniu w artykule o zależnościach między parametrami środowiskowymi a chorobami układu oddechowego.

Dodatkowo eksperci z firmy Zoetis która jest partnerem projektu PROHEALTH opracowali nową aplikację na smartfony do zapisywania działań i obserwacji w chlewni. Nazwa tej aplikacji to SwineDialog. Jest to rozwiązanie opierające się na informacjach przechowywanych w tzw. chmurze, gdzie możemy gromadzić ważne informacje dotyczące dobrostanu i wydajności produkcji świń. Przy użyciu tej aplikacji hodowca może udostępnić informacje dla lekarza weterynarii, osób pracujących na fermie lub innych osób zainteresowanych w formie cyfrowej z możliwością dalszego przetwarzania, udostępniania i raportowania.

Kluczową cechą tej nowoczesnej aplikacji jest to ze dane są dostępne dla hodowcy w czasie rzeczywistym umożliwiając mu jej lepsze poznanie jak funkcjonuje ferma, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych. Hodowca przy użyciu aplikacji internetowej może uzyskać dostęp do informacji zebranych z chlewni i wyświetlać standardowe raporty dotyczące wydajności i zdrowia w stadzie. Hodowca może również podzielić się tymi informacjami z innymi specjalistami np. lekarzami weterynarii a także przekazywać dane zgodne z wymogami sprawozdawczości prawnej. Ponadto SwineDialog oferuje możliwość komunikowania się z pracownikami fermy wysyłając: protokoły leczenia, listy rzeczy do wykonania, materiały szkoleniowe oraz inne informacje.

Umożliwia to hodowcy utrzymanie ciągłej kontroli nad użyciem leków i śledzenia postępów produkcji w czasie rzeczywistym.

Zestaw cyfrowych narzędzi opracowanych lub opracowywanych w ramach projektu PROHEALTH ma na celu dostarczenie praktycznej pomocy dla hodowców i innych osób zawodowo związanych z hodowlą świń, w tym lekarzy weterynarii. Odbywa się to poprzez gromadzenie i analizowanie różnorodnych często skomplikowanych danych dotyczących dobrostanu, żywienia, stosowanych leków oraz innych kluczowych parametrów środowiskowych. Nadrzędnymi celami tych innowacyjnych zastosowań jest zwiększenia dobrostanu i produkcyjności świń oraz bardziej racjonalne stosowanie leków na podstawie rzeczywistych danych. 

Comments


No comments yet