Przed konferencyjna kolacja z najważniejszymi europejskimi interesariuszami

Projekt PROHEALTH jest zaszczycony możliwością przedstawienia swoich ostatecznych wyników najważniejszym europejskim interesariuszom, w tym przedstawicielom Parlamentu Europejskiego i jego zespołom ds. Oceny Nauki i Technologii (STOA) oraz jego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (AGRI), a także wyspecjalizowanym agencjom Komisji Europejskiej, badaczom i inwestorom. Ramy tej wymiany zostaną uformowane podczas kolacji zorganizowanej w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli w poniedziałek, 26 listopada. Podczas tego wydarzenia koordynator projektu PROHEALTH prof. Ilias Kyriazakis (Uniwersytet w Newcastle) i dr Theo Kanellos (przedstawiciel Zoetis w projekcie PROHEALTH, reprezentujący interesariuszy z branży oraz Konsorcjum) opowiedzą o lepszym zrozumieniu wielopłaszczyznowego wymiaru patologii zwierząt związanego z intensyfikacją produkcji w UE oraz sposobu, w jaki można je wykorzystać do poprawy zdrowia i dobrostanu trzody chlewnej i drobiu. Szczególny nacisk zostanie położony na nowe możliwości diagnostyczne i cyfrowe, z których niektóre zostały opracowane przez PROHEALTH w celu rozwiązywania tych problemów. Przedstawione zostaną również główne wnioski płynące z projektu i sposoby, w jaki mogą one przyczynić się do rozwiązania głównych problemów, jakie stoją przed sektorem chowu zwierząt w całej UE. Uczestnicy wysłuchają i będą mogli porozmawiać o tym, co jest stawką w związku ze zdrowiem i dobrostanem zwierząt w Europie, perspektywami rozwijającej się gospodarki oraz innowacyjnymi wyzwaniami na rynku europejskim i globalnym.

Podczas gdy wydarzenie w Brukseli jest przeznaczone tylko dla zaproszonych uczestników, w tym Liderów Zestawów Roboczych PROHEALTH, w ciągu dwóch kolejnych dni członkowie PROHEALTH zaprezentują swoje wyniki szczegółowo na warsztatach branżowych i sympozjum naukowym, otwartym dla wszystkich zainteresowanych, w Gent 27-28 listopada (patrz następny artykuł). Główne wnioski i zalecenia zostały również zebrane w formie kompaktowej w wytycznych dotyczących polityki i najlepszych praktyk. Krajobraz chowu trzody chlewnej i drobiu w UE zmienia się bardzo szybko, przy jednoczesnej konieczności stawiania czoła nowym wyzwaniom, takim jak afrykański pomór świń i konieczności znalezienia nowych sposobów radzenia sobie z chorobami produkcyjnymi w obliczu zagrożenia ze strony oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Mamy nadzieję, że PROHEALTH przyczynił się do zaoferowania rozwiązań w tym zakresie.

img

Rycina 1 Fotografia: Parlament Europejski